Birbynės

Birbynė

Birbynė – tai originalus, autentiškas lietuvių muzikos pučiamasis instrumentas, išsiskiriantis savo švelniu skambesiu. Tai vieno ar dviejų liežuvėlių aerofonas, su arba be pūstuko. Instrumentas gaminamas iš medžio, žievės, rago, šiaudo ar žąsies plunksnos. Garsas išgaunamas pūtimų virpinant birbynės liežuvėlį. Garso aukščiui reguliuoti išilgai instrumento buvo išpjaunamos (išgręžiamos) 3-6 skylutės.

Birbynėmis dažniausiai grojo piemenys: pūsdavo signalus ar dainų, šokių melodijas, apraliuodavo gyvulius.

Paprasčiausias birbynes gamindavo iš šiaudo, karklo ar plunksnos. Vėliau instrumentai tobulėjo. Atsirado birbynių atmainos – Sekminių rageliai, naudoti  pavasario švenčių apeigose. Dar vėliau pradėtos gaminti diatoninės birbynės, kuriomis jau buvo galima groti melodiją (dviejų tonacijų).

 

Atsisiųsti natas birbynei

 

Diatoninė birbynė
Sekminių ragelis
Šiaudo birbynė