Kiti styginiai

Cimbolai

Cimbolai – lietuvių styginis mušamasis muzikos instrumentas. Jais dažniausiai skambinama Dzūkijoje ir Rytų Lietuvoje, kur nefiksuota ryški kankliavimo tradicija. Cimbolai svarbus senosios kapelos instrumentas, galintis palaikyti harmoniją ir sukurti melodiją. Cimbolais grodavo vakaronėse, vestuvėse, apeiginėse Velykų lalauninkų, Kalėdų kalėdotojų eisenose ir kt.

Pagal muzikologo Juozo Žilevičiaus apibūdinimą Cimbolai – „tai mediniai stačiakampio formos rėmai su ištemptomis stygomis. Jos išgaunamos nedideliais plaktukėliais. Stygų paprastai būna 13, bet gali būti ir 48, 72, 100, 102 ir daugiau“ (1827 m. straipsnis apie Lietuvos tautinius instrumentus).

 

Smuikas

Smuikas (baltiškas smuiko pavadinimas – griežynė) vienas iš pagrindinių liaudies muzikos instrumentų, paplitęs visoje Lietuvoje. Instrumento formų ir laikymo būdų įvairovė, liudija smuikavimo tradiciją Lietuvoje esant senesnę, nei į Lietuvą atėjusios Vakarų Europos smuikavimo formos. Rytų Europos metraščiai smuiko tipo instrumentus aprašo buvus Lietuvos kaimynystėje (rusų skamarokai naudojo įvairias smuiko ir kanklių atmainas). Smuiko pavidalo instrumentų tikėtina buvo ir kunigaikštytės Aldonos (didžiojo kunigaikščio Algirdo dukters) muzikantų svitoje minimoje metraščiuose.

Lietuvoje smuikuodavo dainų melodijas, pritardavo dainoms, yra liudijimų apie raudų griežimą. Smuikas yra vienas pagrindinių, melodiją vedančių kapelos instrumentų.

 

Basetlė

Basetlė (kitaip vadinamas bosas, boselis, basedla) – styginis lietuvių liaudies muzikos instrumentas, kapelose atliekantis boso partijas. Tai kontraboso ir violončelės atmaina. Instrumento stygos būdavo gaminamos iš veršiuko žarnų, strykas – iš arklio karčių.

 

Pūslinė

Pūslinė – styginis liaudies muzikos instrumentas, kuriuo būdavo pritariama įvairios sudėties kapelose. Tai paprastas, minimalių gamybos sąnaudų reikalaujantis bosinis instrumentas, gaminamas iš medinės lazdos, išpūstos džiovintos kiaulės pūslės ir žarnos arba virvelės. Pūslinė gali turėti 1-3 stygas. Instrumento stygos remiasi į atramėlę, vadinamą „kumelę“. Stygoms derinti buvo daromi mediniai kuoleliai.